علت جوش آوردن ماشین
علت جوش آوردن ماشین

بررسی علت های جوش آوردن علت جوش آوردن ماشین : در این مقاله علت جوش آوردن ماشین را مورد بررسی قرار می دهیم در ادامه این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت. ۱)سطح آب رادیاتور پایین است : شما باید در هفته یکبار سطح آب رادیاتور ماشینتان را چک کنید. ۲)مدار رادیاتور کثیف است: مواردی