انواع روغن موتور خودرو سواری
انواع روغن موتور خودرو سواری

روغن موتور چیست؟ اصولا هر دو قطعه‌ای مکانیکی که روی یکدیگر می‌لغزند، نیاز به روغن دارند چراکه در صورت نبود روغن، این دو قطعه یا بدلیل اصطکاک از بین می‌روند یا بر اثر گرما، دچار فرسایش و شکست می‌شوند. اساس کار روغن موتور نیز همین است. البته روغن موتورها، بدلیل ویژگی شیمایی خاص‌شان، فواید دیگری هم دارند. مثلا